Jetse Berends Bouma

Persoonsgegevens

FamilienaamBouma
VoornaamJetse
PatroniemBerends
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-06-1876, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1879, TO 83
Vertrek13-11-1880, Leeuwarden
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Miedema Sikke hoofd 25-06-1884
Franeker
Arbeider TO 84 1915 02-06-1922 Jan
van dder Bildtstraat 18
Prins Trijntje vrouw 06-07-1887
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922 Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Arjen (Sikkes) zoon 14-06-1908
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Elsina (Sikkes) dochter 23-11-1909
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Janke dochter 26-09-1913
Franeker
TO 84 1915 02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Miedema Anna (Sikkes) dochter 21-09-1921
Franeker
02-06-1922Jan
van der Bildtstraat 18
Bouma Berend (Douwes) hoofd 09-07-1836
Franeker
Arbeider TO 83 1879 1882 TO
80
Tichelaar Gatske (Jetses) vrouw 02-02-1841
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Grietje dochter 29-03-1872
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Jetse (Berends ) zoon 14-06-1876
Franeker
TO 83 1879 13-11-1880 Leeuwarden
Bouma Aafke (Berends ) dochter 25-04-1878
Franeker
TO 83 1879 1882 TO
80
Bouma Douwe (Berends ) zoon 02-07-1879
Franeker
1879Harlingen 20-10-1879
Bouma Johan (Berends ) zoon 13-01-1881
Franeker
01-03-1881
Veldhuis Hendrik geen 15-05-1835
Meppel
Arbeider Veenhuizen 31-10-1881 1882
TO 80
Risselada Trijntje (Thijses) geen 02-01-1844
Lollum
Arbeidster Kimswerd 19-10-1881 1882 TO
80
Brouwer Klaske geen 16-09-1847
Arum
TO 83 1879 22-10-1879 Dokkum
Deelstra Tjitse ( Jans) geen 13-06-1848
Lekkum
Arbeider schip 1879 22-06-1881 Dronrijp
Cordel Hermanus (Johannes) geen 01-07-1849
Franeker
Arbeider EW 100 1879 11-02-1881 Norg
Cordel Hermanus (Johannes) geen 01-07-1849
Franeker
Arbeider Veenhuizen 31-10-1881 1882 TO
80
Cordel Albertus (Johannes) geen 18-05-1856
Franeker
Panbakkersknecht Achlum 22-09-1879 27-03-1880 Groningen
Bijlsma Oepke (Sietses) geen 15-05-1877
Franeker
Kimswerd 19-10-1881 1882 TO
80
i
Brouwer Hitje geen 01-06-1879
Franeker
TO 83 1879 1879 EW
82
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :