Jeremias Reins

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJeremias
PatroniemReins
Familierelatiegeen
Geboorte / doop07-12-1690 , Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepMr Kleermaker
Herkomst1715, Leeuwarden
Vertrek1719, EO 64a
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hendrik (Klases) hoofd 11-02-1666
Jorwerd
Schipper/koopman Grouw 1688 1715TO
49
Sietske (Douwes) vrouw 08-12-1678
Dronrijp
Boksum 29-03-1700 1715TO
49
Dieuwke (Hendriks) dochter 12-02-1689
Franeker
15-02-1689
Douwe (Hendriks) zoon 01-03-1701
Franeker
1715TO
49
Grietje (Hendriks) dochter 19-03-1705
Franeker
1715TO
49
Klaaske (Hendriks) dochter 17-07-1710
Franeker
1715TO
49
Jeremias (Reins ) geen 07-12-1690
Leeuwarden
Mr Kleermaker Leeuwarden 1715 1719EO
64a
Thanks!

Uw bijdrage betreft :