Jeltje Klases Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamJeltje
PatroniemKlases
Familierelatievrouw
Geboorte / doop21-01-1793 , Oosterbierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst13-05-1816, Oosterbierum
Vertrek1821, TO 59
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hilarides Marten (Sietzes ) hoofd 06-01-1771
Franeker
Pingjum 1816 16-10-1820
Visser Jeltje (Klases ) vrouw 21-01-1793
Oosterbierum
Oosterbierum 13-05-1816 1821TO
59
Thanks!

Uw bijdrage betreft :