Jeltje Japke Klases van der Veen

Persoonsgegevens

FamilienaamVeen, van der
VoornaamJeltje Japke
PatroniemKlases
Familierelatiedochter
Geboorte / doop27-10-1907, Winsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst03-06-1912, Winsum
Vertrek21-05-1931, Nieuwe hof 6
Overleden07-08-1998, Brampton Ontario Canada
BijzonderhedenDochter van Klaas Cornelis van der Veen broodbakker, en Tjitske Meijer. In april 1951 vertrokken naar Canada

Bijzonderheden
Dochter van Klaas Cornelis van der Veen broodbakker, en Tjitske Meijer. In april 1951 vertrokken naar Canada

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ouda Mense Hendriks hoofd 28-2-1799
Franeker
Houtstekknecht TO 135 1831 1833 TW 43
Veen, van der Klaas hoofd 4-1-1872
Oosterbierum
Bakker Winsum 3-6-1912 21-5-1931 Nieuwe hof 6
Althof Hijke Aukes vrouw 11-5-1800
Franeker
TO 135 1831 1833 TW 43
Meijer Tjietske vrouw 5-3-1873
Franeker
Winsum 3-6-1912 21-5-1931 Nieuwe hof 6
Ouda Hendrik zoon 27-9-1820
Franeker
TO 135 1831 1833 TW 43
Ouda Adriaantje dochter 11-12-1832
Franeker
1833 TW 43
Kuipers Klaas zoon 14-7-1898
Welsrijp
Bakkersknecht TO 14 1916 18-11-1919 Breda
Veen, van der Ringje (Klases) dochter 03-06-1901
Winsum
Winsum 03-06-1912 21-05-1931 Nieuwe
hof 6
26-04-1996, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Cornelis (Klases) zoon 13-09-1904
Winsum
Broodbakker Winsum 03-06-1912 30-04-1918 Winsum 17-09-1997, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Cornelis (Klases) zoon 13-09-1904
Winsum
Broodbakker Oosterlittens 11-06-1919 21-5-1931Waagstraat
31
17-09-1997, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Jeltje Japke (Klases) dochter 27-10-1907
Winsum
Winsum 03-06-1912 21-05-1931 Nieuwe
hof 6
07-08-1998, Brampton Ontario Canada
i
Wal, van der Ale geen 13-11-1869
Firdgum
Bakkersknecht Oosterbierum 31-8-1918 18-1-1919 Oosterbierum
Laan, van der Hendrik geen 26-3-1894
Nijehaske
Kantoorbediende Nijehaske 4-2-1920 29-2-1920 Zilverstraat 40
Plantinga Gatze geen 7-12-1894
Burgwerd
Bakkersknecht TO 216 18-3-1914 Winsum
Ploeg, van der Siebe geen 31-3-1895
Aalzum
Wagenmakersknecht Ypeijstraat 28 14-3-1922 Dokkum
Koster Pieter (Jans) geen 14-07-1896
Ten Boer
Onderwijzer Dijkstraat 1 23-09-1919 Leeuwarden 01-07-1972, Zwolle
i
Aardema Rinse geen 24-7-1896
Arum
Bakkersknecht Haarlemmermeer 10-1-1919 12-3-1919 Haarlemmermee
Wobma Arend geen 4-8-1896
Zweins
Bakkersknecht Welsrijp 13-5-1914 12-5-1915 Wirdum
Streuding Albert geen 10-9-1896
Wedde
Smidsknecht Osingastraat 11 13-4-1923 Vlagtwedde
Dijkstra Tjeerd geen 8-9-1898
Scharnegoutu
Onderwijzer Harlingen 27-9-1919 2-2-1920 Harlingen
Wal, van der Horatius geen 25-4-1907
Tzum
Bakkersknecht Schalsum 22-11-1927 13-2-1928 Schalsum
Leijendekker Hendrik geen 2-6-1912
Hitzum
Bakkersknecht Deinum 18-2-1928 22-5-1931 Deinum
Feenstra Jan geen 10-3-1919
Huizum
Bakkersknecht Huizum 12-11-1926 3-11-1927 Huizum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :