Jelle Tjeerds Banga

Persoonsgegevens

FamilienaamBanga
VoornaamJelle
PatroniemTjeerds
Familierelatiezoon
Geboorte / doop23-8-1786, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek15-5-1808, TO 107
Overleden13-4-1877, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden Zoon van Mr. Tjeerd Sijdses Banga (1741-1810) en diens tweede echtgenote Lieuwkjen Hendriks Coster (1756-1810) Later word hij o.a. Vroedmeester /Medicinae doctor.
Bijzonderheden
Zoon van Mr. Tjeerd Sijdses Banga (1741-1810) en diens tweede echtgenote Lieuwkjen Hendriks Coster (1756-1810) Later word hij o.a. Vroedmeester /Medicinae doctor.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Banga Tjeerd (Sijdses) hoofd 19-02-1741
Franeker
B 15-3-1767 09-05-1810
i
Salverda Aaltje Andries vrouw 16-7-1738
Franeker
TN 48 15-3-1767 18-9-1781 Overl.
Koster Lieuwkje Hendriks vrouw 13-2-1756
Bolsward
Ried 5-3-1786 19-12-1810 Overl.
Banga Sijds zoon 16-4-1776
Franeker
17-11-1802 Overl.
Banga Jelle (Tjeerds) zoon 23-8-1786
Franeker
15-5-1808
TO 107
13-4-1877, Franeker
i
Banga Aaltje (Tjeerds) dochter 15-03-1790
Franeker
10-11-1802
i
Banga Elisabeth dochter 6-6-1793
Franeker
12-5-1812 B
Thanks!

Uw bijdrage betreft :