Jelle Tjallings Hibma

Persoonsgegevens

FamilienaamHibma
VoornaamJelle
PatroniemTjallings
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop10-10-1811, Sexbierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepKoopman
Herkomst1855, TW 3
Vertrek1856, TW 3
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hibma Jelle (Tjallings) hoofd 10-10-1811
Sexbierum
Koopman TW 3 1855 1856 TW
3
Dijkstra Sijtske (Douwes) vrouw 20-10-1817
Hitzum
TW 3 1855 1856 TW
3
Hibma Tjalling (Jelles ) zoon 23-09-1845
Franeker
TW 3 1855 1856 TW
3
Hibma Rigtje (Jelles ) dochter 07-11-1848
Franeker
TW 3 1855 1856 TW
3
Thanks!

Uw bijdrage betreft :