Jelle Goukes Bijlsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBijlsma
VoornaamJelle
PatroniemGoukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop11-03-1879, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst16-04-1891, EO 56
Vertrek?, ?
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bijlsma Gouke (Pieters) hoofd 08-09-1838
Franeker
Kastelein EO 56 16-04-1891 10-04-1892
Schuitmaker Sjoukje (Klases) vrouw 06-04-1850
Menaldum
EO 56 16-04-1891 01-07-1892EW
152
Bijlsma Trijntje (Goukes ) dochter 19-08-1875
Franeker
EO 56 16-04-1891 ??
Bijlsma Jelle (Goukes ) zoon 11-03-1879
Franeker
EO 56 16-04-1891 ??
Thanks!

Uw bijdrage betreft :