Jelle Gerbens Brouwer

Persoonsgegevens

FamilienaamBrouwer
VoornaamJelle
PatroniemGerbens
Familierelatiegeen
Geboorte / doop03-02-1815, Sint Annaparochie
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1871, EN 98a
Vertrek18-04-1871, Slappeterp
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Eisinga Fijkje (Sipkes) hoofd 21-03-1824
Franeker
Arbeidster TO 80 1869 1876 TO 40 07-01-1892, Franeker
i
Poerstra Jantje (Joekes) dochter 25-07-1859
Franeker
TO 80 1869 1876 TO
40
?
i
Schaaf, de Taekele (Taekeles) zoon 01-08-1865
Franeker
Verversknecht, Politieagent, Hoofdagent. TO 80 ( Heerengracht 14 ) 1869 1876TO
40 ( Heerengracht 17 )
29-12-1933
i
Brouwer Jelle (Gerbens) geen 03-02-1815
Sint Annaparochie
Arbeider EN 98a 1871 18-04-1871 Slappeterp
Schaaf, de Mense (Taekeles ) Stiefzoon 08-03-1853
Franeker
TO 80 1869 1871EW
1
?
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :