Jelle Antoons Staalstra

Persoonsgegevens

FamilienaamStaalstra
VoornaamJelle
PatroniemAntoons
Familierelatiezoon
Geboorte / doop31-07-1907, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst20-04-1910, TO 208
Vertrek12-05-1910, TN 83
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01344/
Bijzonderhedentijdelijk Inwonend. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
tijdelijk Inwonend. Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Staalstra Antoon hoofd 11-11-1866
Franeker
Arbeider TO 208 20-4-1910 12-5-1910
TN 83
i
Wolbers Johanna vrouw 9-4-1873
Franeker
TO 208 20-4-1910 12-5-1910
TN 83
i
Staalstra Douwe (Antoons) zoon 20-07-1906
Franeker
TO 208 20-04-1910 12-05-1910 TN
83
i
Staalstra Jelle (Antoons) zoon 31-07-1907
Franeker
TO 208 20-04-1910 12-05-1910 TN
83
i
Staalstra Trijntje dochter 25-6-1909
Franeker
TO 208 20-4-1910 12-5-1910
TN 83
i
Halma Rienkje st.d. 10-11-1897
Hitzum
TO 208 20-4-1910 12-5-1910
TN 83
i
Halma Gatske (Cornelis) Stiefdochter 06-03-1901
Herbaijum
Dienstbode TO 208 20-04-1910 12-5-1910 TN
83
i
Halma Cornelis (Cornelis) Stiefzoon 07-04-1904
Franeker
TO 208 20-04-1910 12-05-1910 TN
83
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :