Jarich Johannes Kramer

Persoonsgegevens

FamilienaamKramer
VoornaamJarich
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop30-08-1798 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1800, TO 38
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kramer Johannes (Jarichs ) hoofd 15-01-1758
Zweins
TO 46 1798 1800TO
38
Mentje (Durks) vrouw 04-09-1773
Pietersbierum
TO 46 1798 1800TO
38
Kramer Jarich (Johannes) zoon 30-08-1798
Franeker
1800TO
38
Thanks!

Uw bijdrage betreft :