Japke Klases Hemkes

Persoonsgegevens

FamilienaamHemkes
VoornaamJapke
PatroniemKlases
Familierelatievrouw
Geboorte / doop27-08-1825, Hallum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-07-1889, UB 31
Vertrek01-07-1894, TN 156
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gerlofsma Gerrit (Gerlofs) hoofd 09-12-1827
Achlum
Gardenier UB 31 22-07-1889 01-07-1894 TN
156
Hemkes Japke (Klases) vrouw 27-08-1825
Hallum
UB 31 22-07-1889 01-07-1894
TN 156
Posthumus Dieuwke (Keimpes) geen 09-02-1836
Dronrijp
Dienstmeid UB 31 22-07-1889 01-07-1894 TN
156
Thanks!

Uw bijdrage betreft :