Japke Keimpes Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamJapke
PatroniemKeimpes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop05-10-1905, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1908, TO 174
Vertrek1908, TN 112
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vellinga Keimpe hoofd 04-04-1884
Franeker
Pakhuisknecht TO 174 1908 1908 TN
112
Kamminga Janna vrouw 30-07-1889
Franeker
TO 174 1908 1908 TN
112
Vellinga Japke (Keimpes) dochter 05-10-1905
Franeker
TO 174 1908 1908TN
112
Vellinga Jacob (Keimpes) zoon 17-10-1908
Franeker
TO 174 1908 1908 TN
112
Thanks!

Uw bijdrage betreft :