Janke Thijses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJanke
PatroniemThijses
Familierelatiedochter
Geboorte / doop08-03-1744 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1744, TO 43
Vertrek1749, TO 58
Overleden

Adres

Hofstraat 9

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Maaike (Thijses) dochter 28-01-1742
Franeker
TO 43 1744 1749TO
58
Thijs (Jans) hoofd 17-07-1709
Sneek
Ratelaar TO 43 1744 1749TO
58
Berendje (Tjeerds) vrouw 14-08-1710
Franeker
TO 43 1744 1749TO
58
Gepke (Thijses) dochter 01-03-1740
Franeker
TO 43 1744 1749TO
58
Janke (Thijses) dochter 08-03-1744
Franeker
TO 43 1744 1749TO
58
Tjeerd (Thijses) zoon 23-02-1747
Franeker
1749TO
58
Thanks!

Uw bijdrage betreft :