Janke Harmens Zoon

Persoonsgegevens

FamilienaamZoon
VoornaamJanke
PatroniemHarmens
FamilierelatieSchoondochter
Geboorte / doop13-09-1857, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst24-09-1876, TW 51
Vertrek1878, EO 5
Overleden17-12-1937, Assen
Bijzonderheden"Dochter van Harmen Cornelis Zoon, arbeider, en Minke Hendriks Jeltema,naaister. Huwde op 24 september 1876 te Franeker met Lieuwe Jans de Harder, arbeider, later turfschipper, zoon van Jan Nannes de Harder, arbeider, en Trijntje Lieuwes Faber. Haar man Lieuwe werd later turfschipper en bevoer een eigen boot met de naam: ""Vijf Gebroeders"". In het jaar 1919 verlieten zij Franeker en lieten zich te Assen registreren."
Bijzonderheden
"Dochter van Harmen Cornelis Zoon, arbeider, en Minke Hendriks Jeltema,naaister. Huwde op 24 september 1876 te Franeker met Lieuwe Jans de Harder, arbeider, later turfschipper, zoon van Jan Nannes de Harder, arbeider, en Trijntje Lieuwes Faber. Haar man Lieuwe werd later turfschipper en bevoer een eigen boot met de naam: ""Vijf Gebroeders"". In het jaar 1919 verlieten zij Franeker en lieten zich te Assen registreren."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Harder, de Jan (Nannes) hoofd 20-11-1819
Workum
Arbeider TN 15 1869 01-12-1877
Faber Trijntje (Lieuwes) vrouw 17-07-1812
Dronrijp
TN 15 1869 05-11-1877
Harder, de Jeltje (Jans) dochter 27-01-1850
Franeker
TN 15 1869 31-10-1869 UB
45b
Harder, de Lieuwe (Jans) zoon 06-08-1853
Franeker
TN 15 1869 1878
EO 5
31-05-1939, Assen
i
Zoon Janke (Harmens) Schoondochter 13-09-1857
Franeker
TW 51 24-09-1876 1878
EO 5
17-12-1937, Assen
i
Harder, de Jan (Lieuwes ) Kleinzoon 06-01-1877
Franeker
1878
EO 5
13-03-1925, Rotterdam
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :