Janke Dirks

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJanke
PatroniemDirks
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop06-10-1678 , Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1721, EW 52
Vertrek1722, TW 15
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Pieter Egberts, brouwersgezel
Bijzonderheden
weduwe van Pieter Egberts, brouwersgezel

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Crans Petrus geen
Student theologie TO 59 1721 27-02-1722Dokkum
i
Janke (Dirks ) hoofd 06-10-1678
Franeker
EW 52 1721 1722 TW
15
i
Eeke (Douwes) geen 18-04-1697
Franeker
Dienstmeid TO 49 1721 1722TN
50
Eijbert ( Pieters) zoon 22-01-1719
Franeker
EW 52 1721 1722TW
15
Thanks!

Uw bijdrage betreft :