Janke Cornelis Kramer

Persoonsgegevens

FamilienaamKramer
VoornaamJanke
PatroniemCornelis
Familierelatiegeen
Geboorte / doop3-5-1800, Peins
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst28-9-1854, Zweins
Vertrek10-5-1856 UB 20a
Overleden

Adres

Hocquart 21

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kladder Lammert (Hendriks) hoofd 13-12-1805/19-12-1905
Sneek
Tabakskerversknecht 49 12-12-1849, Franeker
i
Broer, de Martje (Jacobs) vrouw 27-11-1799
Heerenveen
49 18-12-1849, Franeker
i
Jong, de Cornelis Heins geen 1819
Sexbierum
Arbeider KV 8 1850 1851 TO 26
Jansonius Maatje Douwes geen 1801
Beetsterzwaag
KV 8 1850 1851 TO 26
Poelstra Luikje Johannes geen 1795
Dronrijp
VH 10 1851 1853 EW 32
Alvels Mathijs Johannes geen 1811
Dronrijp
Arbeider TO 20 1853 10-7-1854 Baijum
Hobbema Riemke Jans geen 1820
Boer
Inlandsche kramersche TO 20 1853 10-7-1854 Baijum
Jong, de Klaaske Jetses geen 1825
Dronrijp
Zweins 13-5-1856 1857 OV 28
Smit Jeltje geen 1848
Zweins
Zweins 13-5-1856 1857 OV 28
Twentrop Theuntje geen 28-1-1794
Harlingen
Huishoudster Schalsum 21-5-1858 1863 EN 16
Kramer Janke (Cornelis) geen 3-5-1800
Peins
Zweins 28-9-1854 10-5-1856 UB 20a
Kramer Janke Cornelis geen 03-05-1800
Peins
UB 20a 1857 1858 WVp9
Dijkstra Hotze Jans geen 14-4-1802
Franeker
Arbeider VH 10 1851 1853 EW 32
Zetstra Meile geen 3-1-1805
Franeker
Landbouwer 49 18-5-1862 Overl.
Boer, de Gijsbert Jans geen 19-2-1808
Dronrijp
Arbeider Zweins 28-9-1854 10-5-1856 UB 20a
Boer, de Gijsbert Jans geen 19-2-1808
Dronrijp
Arbeider UB 20a 1857 1858 WVp9
Smit Bauke Rienks geen 30-12-1821
Zweins
Arbeider Zweins 13-5-1856 1857 OV 28
Boer, de Neeltje geen 2-10-1836
Zweins
Zweins 28-9-1854 10-5-1856 UB 20a
Boer, de Neeltje (Gijsberts) geen 2-10-1836
Zweins
UB 20a 1857 1858 WVp9
Alfels Riemke geen 20-11-1850
Franeker
TO 20 1853 10-7-1854 Baijum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :