Jan Wiltjes Bootsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBootsma
VoornaamJan
PatroniemWiltjes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop21-04-1848, Tirns
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepWagenmakersknecht
Herkomst16-05-1872, Oosterwierum
Vertrek09-05-1873, Oosterwierum
Overleden<18-05-1912 te Koudum
BijzonderhedenZoon van Wiltje Theunis Bootsma, boer te Tirns, en Trijntje Jans Mellema, boerin. Beroep: wagenmakersknecht o.a. te Sneek. Huwde op 15 mei 1883 te Mantgum (gem. Baarderadeel) op 35 jarige leeftijd met de 24 jarige Akke Taekes Koopmans, geboren te Jellum, dochter van Taeke Hotzes Koopmans, koopman, en Lolkje Annes Algera. Uit een notariële akte weten we dat Jan Wiltjes Bootsma op 19 mei 1911 woonachtig was te Koudum. Vervolgens vernemen we uit andere notariële akten op 18 mei 1912 dat Jan Wiltjes Bootsma erflater is.
Bijzonderheden
Zoon van Wiltje Theunis Bootsma, boer te Tirns, en Trijntje Jans Mellema, boerin. Beroep: wagenmakersknecht o.a. te Sneek. Huwde op 15 mei 1883 te Mantgum (gem. Baarderadeel) op 35 jarige leeftijd met de 24 jarige Akke Taekes Koopmans, geboren te Jellum, dochter van Taeke Hotzes Koopmans, koopman, en Lolkje Annes Algera. Uit een notariële akte weten we dat Jan Wiltjes Bootsma op 19 mei 1911 woonachtig was te Koudum. Vervolgens vernemen we uit andere notariële akten op 18 mei 1912 dat Jan Wiltjes Bootsma erflater is.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jacob (Reins) hoofd 06-05-1694
Sneek
Trekschipper op sneek 1759 20-02-1760, Franeker
i
Westerdijk Sijbren (Gerkes) hoofd 07-01-1811
Franeker
Uurwerkmaker TN 21 1872 08-10-1872, Franeker
i
Bemp Johanna Helena Juliana ( Johannes) vrouw 31-08-1816
Leiden
TN 21 1872 1873 TO
16
26-01-1881, Franeker
i
Westerdijk Carolina (Sijbrens) dochter 27-10-1844
Franeker
TN 21 1872 1873 TO
16
03-04-1878, Workum
i
Westerdijk Helena (Sijbrens) dochter 02-01-1849
Franeker
Naaister TN 21 1872 1873 TO
16
26-07-1923, Zuidlaren
i
Westerdijk Johannes (Sijbrens) zoon 29-06-1854
Franeker
Horlogie maker TN 21 1872 1873 TO
16
24-03-1935, Franeker
i
Westerdijk Ijsbrand (Gerkes) broer 29-12-1806
Franeker
Uurwerkmaker (doofstom) TN 21 1872 1873 TO
16
13-03-1878, Franeker
i
Jong, de Sijtze (Arjens) geen 16-06-1847
Oosterzee
Wagenmakersknecht TN 21 1872 19-07-1872Workum 09-12-1880, Workum
i
Bootsma Jan (Wiltjes) geen 21-04-1848
Tirns
Wagenmakersknecht Oosterwierum 16-05-1872 09-05-1873Oosterwierum <18-05-1912 te Koudum
i
Elderkamp Jan (Abrahams) geen 19-01-1850
Abbenbroek
Hulponderwijzer TN 21 1872 13-08-1872 Brielle 03-06-1876, Maassluis
i
Bos Marten (Feites) geen 12-04-1851
Bolsward
Wagenmakersknecht Bolsward 09-08-1872 15-05-1873 Bolsward 20-01-1927, Bolsward
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :