Jan Sijds Postma

Persoonsgegevens

FamilienaamPostma
VoornaamJan
PatroniemSijds
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-07-1861, Goutum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst17-08-1876, Schingen
Vertrek24-06-1878, Huizum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ringnalda Sijtske (Annes) hoofd 20-01-1828
Winsum
Arbeidster TO 89 1876 25-02-1879
Huizum
i
Postma Jan (Sijds) zoon 21-07-1861
Goutum
Schingen 17-08-1876 24-06-1878 Huizum
Postma Albertus (Sijds) zoon 16-01-1863
Swichum
TO 89 1876 25-02-1879 Huizum
Postma Albertje (Sijds) dochter 15-05-1866
Roordahuizen
TO 89 1876 25-02-1879 Huizum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :