Jan Kaspers Koster

Persoonsgegevens

FamilienaamKoster
VoornaamJan
PatroniemKaspers
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-10-1853, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1854, EW 52
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Koster Kasper (Jans) hoofd 11-09-1823
Franeker
Schoenmaker EW 52 06-02-1853 1854 EW
52
Heukers Pietje vrouw 24-02-1828
Franeker
EN 43 06-02-1853 1854 EW
52
Koster Jan (Kaspers ) zoon 29-10-1853
Franeker
1854 EW
52
Thanks!

Uw bijdrage betreft :