Jan Heins Cats

Persoonsgegevens

FamilienaamCats
VoornaamJan
PatroniemHeins
Familierelatiezoon
Geboorte / doop24-03-1878, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepMetselaar
Herkomst1878, TO 46
Vertrek1880, OV 1
Overleden28-02-1958, Franeker
BijzonderhedenZoon van Hein Cats, Matselaar, en Aaltje Meintes Boersma. Op 16-05-1901 te Franeker gehuwd met Trijntje Hofstra ( † 1965 ), 22 jaar, Dienstbode, geboren te Witmarsum, dochter van Klaas Hofstra en Aukje Buwalda. Getuigen bij het huwelijk waren; Pieter Frans Cats, Panbakker, Andries Cats, Metselaar, beide broeders van de Bruidegom, en Jan Hoogstra, Pakhuisknecht, Pieter Ladenius, Smitsknecht, beide zwagers van de Bruid.
Bijzonderheden
Zoon van Hein Cats, Matselaar, en Aaltje Meintes Boersma. Op 16-05-1901 te Franeker gehuwd met Trijntje Hofstra ( † 1965 ), 22 jaar, Dienstbode, geboren te Witmarsum, dochter van Klaas Hofstra en Aukje Buwalda. Getuigen bij het huwelijk waren; Pieter Frans Cats, Panbakker, Andries Cats, Metselaar, beide broeders van de Bruidegom, en Jan Hoogstra, Pakhuisknecht, Pieter Ladenius, Smitsknecht, beide zwagers van de Bruid.

Jan Cats en Trijntje Hofstra

Adres

Noord 13

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cats Hein (Pieters) hoofd 06-04-1845
Franeker
Metselaar TO 46 1878 1880
OV 1
27-04-1920, Franeker
i
Krol Gerrit Alberts hoofd 28-2-1852
St.Annaparochie
Smidsknecht Warga 16-5-1882 30-4-1883 Meppel
Feenstra Jurjen Henri hoofd 10-1-1856
Leeuwarden
Timmerknecht EO 45 13-12-1877 9-6-1879 KV 1f
Boersma Aaltje (Meintes) vrouw 24-03-1848
Franeker
TO 46 1878 1880 OV
1
01-12-1922, Franeker
i
Zijlstra Trijntje (Jans) vrouw 03-07-1857
Tzummarum
EO 5 13-12-1877 09-06-1879 KV
1f
17-10-1930, Franeker
i
Veltman Dorothea Tetjes vrouw 26-2-1859
Harlingen
Warga 16-5-1882 30-4-1883 Meppel
Cats Pieter Frans (Heins) zoon 06-09-1872
Franeker
TO 46 1878 1880 OV
1
02-11-1950, Franeker
i
Cats Andries zoon 6-7-1874
Franeker
TO 46 1878 1880 OV 1
Cats Jan (Heins) zoon 24-03-1878
Franeker
Metselaar TO 46 1878 1880 OV
1
28-02-1958, Franeker
i
Feenstra Jan zoon 9-6-1878
Franeker
9-6-1879 KV 1f
Cats Meinte (Heins) zoon 29-10-1880
Franeker
1880 OV
1
09-10-1939, Franeker
Krol Albert zoon 29-5-1881
Warga
Warga 16-5-1882 30-4-1883 Meppel
Thanks!

Uw bijdrage betreft :