Jan Gerardus Ruijl

Persoonsgegevens

FamilienaamRuijl
VoornaamJan
PatroniemGerardus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-12-1919, Amsterdam
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-10-1930, Heerengracht 44
Vertrek
Overleden
Bijzonderheden"Zoon van Gerardus Ruijl, betonwerker, en Tettje Rolsma. Op 23-07-1953 gehuwd met Pietje Buikhuizen , geboren op 28-01-1925 te Hallum, dochter van Harmen Buikhuizen (1886) en Abeltje Zwart. Na het huwelijk hebben Pietje en Jan ongeveer zes jaar in Rotterdam gewoond. en zijn in 1961 naar Drachten vertrokken."
Bijzonderheden
"Zoon van Gerardus Ruijl, betonwerker, en Tettje Rolsma. Op 23-07-1953 gehuwd met Pietje Buikhuizen , geboren op 28-01-1925 te Hallum, dochter van Harmen Buikhuizen (1886) en Abeltje Zwart. Na het huwelijk hebben Pietje en Jan ongeveer zes jaar in Rotterdam gewoond. en zijn in 1961 naar Drachten vertrokken."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruijl Gerardus hoofd 23-05-1892
Amsterdam
Betonwerker Heerengracht 44 22-10-1930 24-04-1983, Harlingen
i
Rolsma Tetje vrouw 14-05-1897
Franeker
Heerengracht 44 22-10-1930
Ruyl Sybrigje (Gerardus) dochter 25-07-1917
Franeker
Heerengracht 44 22-10-1930 ark
i
Ruyl Sybrigje (Gerardus) dochter 25-07-1917
Franeker
Dienstbode Terschelling 13-09-1938 09-08-2011, Burgum
i
Ruijl Jan (Gerardus) zoon 14-12-1919
Amsterdam
Heerengracht 44 22-10-1930
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :