Jan Davids van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamJan
PatroniemDavids
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-09-1857, Makkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst25-05-1861, Makkum
Vertrek1862, TN 50
Overleden06-02-1925, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: kuiper. Huwde op 15 mei 1892 te Franeker met Taekjen Leijendekker, geboren te Lollum, dochter van Gerben Hendriks Leijendekker, arbeider, en Jikke Taekes Heistra. Het laatste woonadres en waar Jan ook is overleden was aan de Dijkstraat nr. 75"
Bijzonderheden
"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: kuiper. Huwde op 15 mei 1892 te Franeker met Taekjen Leijendekker, geboren te Lollum, dochter van Gerben Hendriks Leijendekker, arbeider, en Jikke Taekes Heistra. Het laatste woonadres en waar Jan ook is overleden was aan de Dijkstraat nr. 75"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Althuisen Hebeltje (Rutgers) hoofd
EW 3 ( Voorstraat 5 ) 1741 1742TO
99 ( Dijkstraat 29 )
00-11-1745,Franeker
i
Meulen, van der David (Hendriks) hoofd 22-10-1828
Makkum
Houtstekknecht Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
06-02-1893, Franeker
i
Wint, van de Taetske (Jans) vrouw 20-06-1824
Deinum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
16-04-1905, Franeker
i
Meulen, van der Hendrik (Davids ) zoon 14-06-1856
Makkum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
27-05-1935, Franeker
i
Meulen, van der Jan (Davids ) zoon 19-09-1857
Makkum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
06-02-1925, Franeker
i
Meulen, van der Tjaltje (Davids ) dochter 23-11-1861
Franeker
1862 TN
50
<1929 vermoedelijk te Amsterdam
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :