Jan Baukes Steinfort

Persoonsgegevens

FamilienaamSteinfort
VoornaamJan
PatroniemBaukes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-07-1812 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1817, TO 151
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Steinfort Bauke (Pieters) hoofd 02-02-1768
Franeker
Verver TO 93 1810 02-07-1817
Reinsma Grietje (Jans ) vrouw 16-04-1777
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Aurelia (Baukes ) dochter 05-04-1804
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Pieter (Baukes) zoon 04-09-1806
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Jan (Baukes) zoon 14-07-1812
Franeker
1817TO
151
Thanks!

Uw bijdrage betreft :