Jan Arends Warrink

Persoonsgegevens

FamilienaamWarrink
VoornaamJan
PatroniemArends
Familierelatiezoon
Geboorte / doop16-08-1851, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1875, TO 45
Vertrek13-05-1876, Leeuwarden
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wagenaar Antje (Jans) hoofd 31-10-1818
St.Annaparochie
Arbeidster TO 45 1875 1886 EO
28
i
Warrink Jan (Arends) zoon 16-08-1851
Franeker
TO 45 1875 13-05-1876
Leeuwarden
Panbakker Petrus ( Johannes) geen 26-11-1852
Harlingen
Apothekersknecht Leeuwarden 25-11-1875 05-03-1876 Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :