Jaike Annes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJaike
PatroniemAnnes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop16-09-1725, Warns
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1807, Deinum
Vertrek
Overleden16-12-1807
Bijzonderhedenweduwe van Yme Hilles
Bijzonderheden
weduwe van Yme Hilles

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jaike (Annes) hoofd 16-09-1725
Warns
Deinum 1807 16-12-1807
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :