Jacobus Ruurda

Persoonsgegevens

FamilienaamRuurda
VoornaamJacobus
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop19-6-1835, Sneek
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepWagenmakersknecht
Herkomst16-5-1861, Leeuwarden
Vertrek3-7-1861 Leeuwarden
Overleden19-09-1912, Haarlem
BijzonderhedenJacobus Ruurda was later getrouwd met Alegonda Geertruida de Haan en liet zichzelf en gezin op 23 juni 1879 uitschrijven uit het bevolkingsregister te Franeker en schreef zich op 3 juli 1879 in in het bevolkingsregister van om vandaar uit naar Haarlem te verhuizen met zijn gezin alwaar hij op 19 september 1912 stierf met als beroep: broodbakker.
Bijzonderheden
Jacobus Ruurda was later getrouwd met Alegonda Geertruida de Haan en liet zichzelf en gezin op 23 juni 1879 uitschrijven uit het bevolkingsregister te Franeker en schreef zich op 3 juli 1879 in in het bevolkingsregister van om vandaar uit naar Haarlem te verhuizen met zijn gezin alwaar hij op 19 september 1912 stierf met als beroep: broodbakker.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Radsma Jelte Minnes hoofd 1-2-1805
Harlingen
Wagenmaker/winkelier TO 106 1848 4-6-1890 Overl.
Zuidema Baukje Botes vrouw 7-2-1811
Kollum
TO 106 1848 14-11-1885 Overl.
Radsma Bote zoon 17-5-1836
Franeker
Wagenmakersknecht TO 106 1848 5-1-1861 Achlum
Radsma Bote zoon 17-5-1836
Franeker
Wagenmaker Achlum 25-3-1861 1861 ?
Radsma Aukje dochter 5-11-1837
Franeker
TO 106 1848 12-5-1861 EW 10
Radsma Minne zoon 12-9-1839
Franeker
TO 106 1848 19-8-1856 Overl.
Radsma Hendrik zoon 3-9-1843
Franeker
TO 106 1848 11-5-1868 Heerenveen
Radsma Hendrik zoon 3-9-1843
Franeker
Wagenmaker Heerenveen 17-8-1868 15-6-1877 Overl.
Radsma Grietje dochter 4-9-1845
Franeker
TO 106 1848 3-3-1870 Sijbrandaburen
Radsma Rienk zoon 7-8-1847
Franeker
TO 106 1848 20-2-1870 EW 7
Radsma Ludolph zoon 26-5-1849
Franeker
11-5-1868 Heerenveen
Radsma Ludolph zoon 26-5-1849
Franeker
Winkelbediende Heerenveen 30-10-1868 21-10-1872 Amsterdam
Radsma Ludolph zoon 26-5-1849
Franeker
Den Helder 15-11-1880 30-4-1881 Middelstum
Radsma Berber dochter 4-10-1851
Franeker
28-5-1874 EO 25
Radsma Cornelis zoon 6-1-1855
Franeker
5-11-1869 Overl.
Molenaar Bauke Franses geen 1825
Almenum
Wagenmakersknecht TO 106 1848 12-5-1850 Witmarsum
Müller Ulrich Jans geen 1824
Emden
Wagenmakersknecht 1949 12-11-1850 Emden
Wiersma Waling Klases geen 1832
St.Jacobiparochie
Smidsknecht Minnertsga 14-6-1862 31-5-1864 TO 104
Ypma Aaltje Jelles geen 1845
Minnertsga
Dienstmeid Minnertsga 22-1-1869 24-8-1869 Tzummarum
Meij, van der Albertus Theunis geen 13-11-1826
Leeuwarden
Wagenmakersknecht 1848 11-5-1851 TO 17
Hettema Johannes Jacobs geen 7-7-1827
Harlingen
Wagenmakersknecht Tzummarum 1851 1861 ?
Radsma Geert Loepkes geen 12-11-1828
St- Jacob
Wagenmakersknecht Tzummarum 2-8-1860 15-9-1860 Harlingen
Ruurda Jacobus geen 19-6-1835
Sneek
Wagenmakersknecht Leeuwarden 16-5-1861 3-7-1861 Leeuwarden 19-09-1912, Haarlem
i
Kijlstra Riemke Gerardus geen 14-11-1837
Drachten
Dienstmeid Tzummarum 19-6-1867 7-10-1867 Drachten
Radsma Grietje nicht 24-7-1842
Harlingen
Dienstmeid Harlingen 16-4-1862 12-9-1863 Harlingen
Dijk, van Ale Douwes geen 20-9-1842
Rauwerd
Smidsknecht Vrouwenparochie 25-10-1872 7-4-1873 Harlingen
Vries, de Melle geen 15-10-1842
Joure
Smidsknecht St.Jacobiparochie 18-5-1865 2-10-1865 Pingjum
Jorna Jildert geen 5-2-1843
Wirdum
Smidsknecht Dokkum 31-5-1866 10-5-1867 Dokkum
Leenstra Hiltje Jans geen 28-3-1843
Franeker
Dienstmeid ? 1869 1880 ?
Meijer Jacob geen 10-7-1843
Sneek
Smidsknecht Sneek 23-5-1864 12-5-1865 Herbaijum
Hoitinga Hotske Tjittes geen 22-4-1844
Arum
Dienstmeid Tjerkwerd 9-11-1867 11-5-1868 Arum
Faber Eeuwke Jans geen 9-10-1844
Workum
Smidsknecht Achlum 28-5-1873 7-12-1873 EW 77a
Brijker Aukje Reinders geen 3-1-1846
Franeker
Dienstmeid TO 106a 1874 15-10-1874 Leeuwarden
Wiegersma Jan Wieger geen 29-7-1846
Drachten
Smidsknecht Oudega 13-6-1867 5-12-1867 Drachten
Bergsma Johannes geen 28-2-1848
Bolsward
Wagenmakersknecht Dronrijp 7-6-1871 26-5-1873 Dronrijp
Tuinen, van Simon geen 22-2-1849
Oldeboorn
Wagenmakersknecht Oldeboorn 16-5-1865 11-5-1868 Leeuwarden
Groenland Tjeerd geen 22-6-1849
Sneek
Wagenmakersknecht Oosthem 26-11-1870 12-5-1871 Oosthem
Wieringa Marcus Sjolles geen 3-11-1849
Ried
Wagenmakersknecht Ried 2-6-1869 20-6-1870 Ried
Boermans Nanne geen 27-2-1850
Holwerd
Smidsknecht Anjum 25-8-1870 5-4-1871 Marssum
Sangers Abraham (Jans) geen 24-04-1850
Oosterend
Smidsknecht Oosterend 28-02-1872 18-05-1873 EW
102
14-06-1900, Franeker
i
Hiemstra Tjerk Douwes geen 15-4-1854
Pingjum
Wagenmakersknecht Leeuwarden 2-6-1874 18-1-1875 Pingjum
Bouma Hantje geen 4-7-1854
Sneek
Wagenmakersknecht Sneek 29-5-1873 29-4-1876 Stiens
Iestra Bartele Jacobs geen 11-9-1854
Drogeham
Wagenmakersknecht Eestrum 24-9-1875 2-5-1877 Huizum
Smidt Hendrik Gerrits geen 29-12-1857
Oldeboorn
Wagenmakersknecht Oldeboorn 10-8-1874 5-10-1875 Oldeboorn
Radsma Douwe kl.z. 30-10-1863
Franeker
KV 1f 1868 1880 TO 128
Radsma Baukje kl.d. 24-3-1866
Franeker
KV 1f 1868 29-3-1884 Buiksloot
Radsma Baukje kl.d. 24-3-1866
Franeker
Buiksloot 28-7-1884 26-11-1884 Hoogeveen
Radsma Baukje kl.d. 24-3-1866
Franeker
Hoogeveen 1886 22-11-1890 Haarlem
Radsma Baukje 1* kl.d. 16-8-1873
Franeker
Armhuis 2-2-1881 1-10-1890 TO 221
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :