Jacobus Jan Sinninghe Jans Damsté

Persoonsgegevens

FamilienaamSinninghe Damsté
VoornaamJacobus Jan
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop6-2-1905, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden17-12-1905, Franeker

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sinninghe Damsté Jan hoofd 12-10-1866
Wirdum
Fabrikant TW 47 1-2-1904 1-9-1906 TW 90
Dirks Anna Paulina vrouw 30-4-1877
Franeker
TW 74 1-2-1904 1-9-1906 TW 90
Sinninghe Damsté Jacobus Jan (Jans) zoon 6-2-1905
Franeker
17-12-1905, Franeker
Blesma Pietertje geen 23-2-1883
Franeker
Dienstbode Amsterdam 20-11-1903 12-5-1906 Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :