Jacobus Jan Sinninghe Damsté

Persoonsgegevens

FamilienaamSinninghe Damsté
VoornaamJacobus Jan
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-9-1906, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
VertrekTW 68
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sinninghe Damsté Jan hoofd 12-10-1866
Wirdum
Fabrikant TW 82 1-9-1906 TW 68
Dirks Anna Paulina vrouw 30-4-1877
Franeker
TW 82 1-9-1906 TW 68
Sinninghe Damsté Jacobus Jan zoon 12-9-1906
Franeker
TW 68
Verbeek Simkje geen 25-4-1872
Ferwerd
Dienstbode Leeuwarden 18-4-1907 UB 12
Renger Trijntje geen 25-4-1890
Harlingen
Dienstbode KV 119 1-7-1909 TW 48
Wijngaarden Klaaske (Johannes) geen 20-11-1891
Franeker
Dienstbode TO 84 TW 68 16-01-1974, Leeuwarden
i
Oppenhuizen Anna geen 17-3-1892
Franeker
Dienstbode EO 21 1910 15-8-1912 Loosduinen
Algera Aaltje geen 1-12-1895
Franeker
Dienstbode TO 143 1912 2-7-1913 TO 178
Thanks!

Uw bijdrage betreft :