Jacobus Jan Sinninghe Damsté

Persoonsgegevens

FamilienaamSinninghe Damsté
VoornaamJacobus Jan
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-9-1906, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst3-3-1926, Gouda
Vertrek5-4-1933 Leeuwarderweg 33
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sinninghe Damsté Jan hoofd 12-10-1866
Wirdum
Fabrikant TW 85 1915 9-11-1933 Heemstede
Dirks Anna Paulina vrouw 30-4-1877
Franeker
TW 85 1915 9-11-1933 Heemstede
Sinninghe Damsté Jacobus Jan zoon 12-9-1906
Franeker
TW 85 1915 2-9-1919 Leeuwarden
Sinninghe Damsté Jacobus Jan zoon 12-9-1906
Franeker
Gouda 3-3-1926 5-4-1933 Leeuwarderweg 33
Sinninghe Damsté Aleida zuster 16-11-1865
Loppersum
Huizum 20-8-1917 2-10-1917 Huizum
Vliet, van Fetje geen 10-3-1886
Franeker
Huishoudster Voorstraat 62 1-6-1923 Schalsum
Wijngaarden Klaaske (Johannes) geen 20-11-1891
Franeker
Dienstbode TW 85 1915 12-03-1920 Amsterdam 16-01-1974, Leeuwarden
i
Vogelzang Janna geen 14-12-1896
Franeker
Dienstbode Bolsward 17-12-1919 23-7-1920 N A
Sikkema Bauck Jacoba nicht 24-8-1899
Slochteren
Huizum 20-8-1917 2-10-1917 Huizum
Walsveer Sjoukje geen 16-2-1908
Jorwerd
Dienstbode Dronrijp 9-3-1926 29-9-1926 Dronrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :