Jacobus Hendriks

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamJacobus
PatroniemHendriks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop08-07-1703 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden10-07-1703

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Catharina (Klases) vrouw 12-12-1669
Harlingen
06-01-1695 28-12-1702
Sibbeltje (Reins) vrouw 31-10-1672
Franeker
1703 1712 TO
58
i
Cuil Hendrik (Hendriks ) hoofd 20-09-1677
Franeker
Metselaar/academie assistent 1694 1712TO
58
Jeltje (Pieters) vrouw 26-04-1685
Franeker
30-11-1709 1713TO
70
Hendrik (Hendriks) zoon 26-09-1695
Franeker
1712TO
58
Atje (Hendriks) dochter 13-10-1696
Franeker
1712TO
58
Cornelia ( Hendriks) dochter 21-12-1697
Franeker
1712TO
58
Janneke (Hendriks) dochter 05-10-1699
Franeker
1700
Johannes ( Hendriks ) zoon 18-08-1701
Franeker
1712TO
58
Jacobus (Hendriks) zoon 08-07-1703
Franeker
10-07-1703
Janneke (Hendriks) dochter 20-07-1704
Franeker
1712TO
58
Sara (Hendriks) dochter 18-04-1706
Franeker
1712TO
58
Rein (Hendriks) zoon 19-04-1707
Franeker
23-04-1707
Catharina (Hendriks) dochter 25-04-1708
Franeker
1712TO
58
Rein (Hendriks ) zoon 21-10-1708
Franeker
1712TO
58
Thanks!

Uw bijdrage betreft :