Jacoba Mantels

Persoonsgegevens

FamilienaamMantels
VoornaamJacoba
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1801, Amsterdam
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1829, Zaandam
Vertrek1833, TO 47
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Catier Johannes (Berends) hoofd 01-03-1798
Franeker
Tichelknecht EW 42 1825 12-05-1827 EW
102
Kock (Kok) Elisabeth (Dirks) vrouw 10-11-1802
Franeker
EW 42 1825 12-05-1827 EW
102
i
Kock (Catier) Haije (Johannes) zoon 09-01-1825
Franeker
EW 42 1825 12-05-1827EW
102
i
Kock (Catier) Sijtske (Johannes ) dochter 19-10-1826
Franeker
12-05-1827 EW
102
i
Matemum Abraham hoofd 1797
Amsterdam
Timmerknecht Zaandam 1829 1833TO
47
Mantels Jacoba vrouw 1801
Amsterdam
Zaandam 1829 1833TO
47
Matemum Anna Maria (Abrahams) dochter 15-09-1830
Franeker
1833TO
47
Matemum Andries (Abrahams) zoon 05-11-1832
Franeker
1833TO
47
Thanks!

Uw bijdrage betreft :