Jacob Thomas Visser

Persoonsgegevens

FamilienaamVisser
VoornaamJacob
PatroniemThomas
Familierelatiebroer
Geboorte / doop08-07-1847, Sneek
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepKnecht
Herkomst13-06-1884, Leeuwarden
Vertrek08-06-1885, Koudum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Visser Wijbe (Thomas) hoofd 08-06-1842
Sneek
Koemelker TN 3 08-05-1870 1894UB
24
Westerbaan Geertje (Hessels) vrouw 06-09-1850
Arum
Arum 08-05-1870 02-10-1876
Visser Gesina (Wijbes ) dochter 15-08-1873
Franeker
19-01-1877 Arum
Visser Gesina (Wijbes ) dochter 15-08-1873
Franeker
Arum 24-03-1882 1894UB
24
Visser Thomas (Wijbes ) zoon 08-04-1875
Franeker
1894UB
24
Visser Siede (Wijbes ) zoon 24-08-1885
Franeker
1894UB
24
Visser Jeltje (Wijbes ) dochter 04-08-1886
Franeker
1894UB
24
Visser Ynze (Wijbes ) zoon 04-08-1886
Franeker
1894UB
24
Visser Jacob (Thomas) broer 08-07-1847
Sneek
Knecht Leeuwarden 13-06-1884 08-06-1885 Koudum
Postma Grietje geen 03-03-1856
Roordahuizen
Huishoudster Leeuwarden 1880 1894UB
24
i
Postma Jan Zwager 21-07-1861
Goutum
Arbeider Huizum 08-02-1886 03-04-1886 Huizum
Postma Albertje Schoonzuster 16-03-1866
Roordahuizen
Dienstmeid Leeuwarden 25-04-1884
Smit Wijtske (Jippes) geen 18-07-1868
Kimswerd
Dienstmeid Harlingen 25-03-1887 08-11-1887 Harlingen
Visser Gesina (Wijbes ) dochter 19-03-1871
Franeker
28-03-1872, Franeker
Visser Thomas (Wijbes ) zoon 11-07-1872
Franeker
27-09-1872, Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :