Jacob Martinus ten Brug

Persoonsgegevens

FamilienaamBrug, ten
VoornaamJacob
PatroniemMartinus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop01-12-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1844, EO 14
Vertrek
Overleden13-03-1873, Harlingen
BijzonderhedenZoon van Martinus Hermanus ten Brug, tabakkerversknecht, later werkman, en Regina Jacobs Velthuis. Beroep: metselaar. Huwde op 16 mei 1861 te Harlingen met Trijntje de Jong, dochter van Reyntje Haayes de Jong en Marij Caspers Doxma.
Bijzonderheden
Zoon van Martinus Hermanus ten Brug, tabakkerversknecht, later werkman, en Regina Jacobs Velthuis. Beroep: metselaar. Huwde op 16 mei 1861 te Harlingen met Trijntje de Jong, dochter van Reyntje Haayes de Jong en Marij Caspers Doxma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wels Johannes (Johannes) hoofd 13-9-1794
Franeker
Mandenmaker TO 44 1836 1843 EN 16
Vries, de Antje Goslings 1* hoofd 24-8-1799
Holwerd
Bolloopster EN 41 1854 1856 TN 46
i
Brug, ten Martinus Hermanus hoofd 25-3-1805
Franeker
Tabakskerversknecht EO 14 1844 10-12-1859, Harlingen
i
Zetstra Lolkje (Pieters) hoofd 17-11-1829
Franeker
Arbeidster WV 16 1852 1854
TW 14
30-03-1917, Franeker
i
Kollumer Sjoerd Sijtzes hoofd 12-10-1852
tzummarum
Arbeider TO 76 1-7-1892 1-11-1906 TN 16
Staalstra Trijntje Jelles vrouw 19-4-1795
Franeker
TO 44 1836 1843 EN 16
Velthuis Regina (Jacobs) vrouw 26-02-1807
Franeker
EO 14 1844 24-04-1881, Harlingen
i
Bruin, de Roelofke Jurres vrouw 24-7-1861
Franeker
TO 76 1-7-1892 1-11-1906 TN 16
Wels Elisabeth dochter 24-2-1826
Franeker
TO 44 1836 1843 EN 16
Wels Jelle zoon 11-1-1829
Franeker
TO 44 1836 1843 EN 16
Terpstra Gosling zoon 7-3-1829
Blija
Timmerknecht EN 41 1854 1856 TN 46
Brug, ten Antje (Martinus ) dochter 17-04-1830
Franeker
EO 14 1844 ?
i
Wels Detje dochter 28-7-1831
Franeker
TO 44 1836 1843 EN 16
Wels Cornelia (Johannes) dochter 20-04-1834
Franeker
TO 44 1836 1843EN
16
09-11-1897, Franeker
i
Brug, ten Jacob (Martinus ) zoon 01-12-1834
Franeker
EO 14 1844 13-03-1873, Harlingen
i
Wels Johannes zoon 9-5-1837
Franeker
1843 EN 16
Brug, ten Hermanus zoon 25-8-1844
Franeker
Kollumer Jacobus zoon 12-2-1887
Franeker
TO 76 1-7-1892 1-11-1906 TN 16
Kollumer Hendrikje dochter 24-3-1889
Franeker
TO 76 1-7-1892 1-11-1906 TN 16
Kollumer Sijds zoon 26-2-1891
Franeker
TO 76 1-7-1892 1-11-1906 TN 16
Kollumer Tjitske dochter 9-6-1898
Franeker
1-11-1906 TN 16
Kollumer Jantje dochter 16-11-1900
Franeker
1-11-1906 TN 16
Zetstra Ytje Pieters zuster 1833
Franeker
WV 16 1852 UB 12
Oosterhof Hendrikje 1* moeder 14-7-1834
Zwaagw'einde
TN 112 1-1-1900 1-11-1906 TN 16
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :