Jacob Hieltjes Stallinga

Persoonsgegevens

FamilienaamStallinga
VoornaamJacob
PatroniemHieltjes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop12-03-1756 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepKoemelker
Herkomst1804, UB 1
Vertrek
Overleden09-08-1812
BijzonderhedenTrouwde op 07-03-1784 met Atje Ypes die volgens het in en uitgaande register van inboorlingen in 1793 spoorloos verdween en in de acte van voogdij van 14-10-1812 betreffende de kinderen wordt vermeld dat de eerste vrouw van Jacob al 9 jaren spoorloos is en dat niemand weet of ze nog leeft. Op zich opmerkelijk omdat in het begraafregister van 1794 vermeld staat dat Atje Ypes op 20-1-1794 overleden is. Tietje, dochter van Atje Ypes en Jacob, wordt onder voogdij gesteld van Tjalling Jarigsma, maar er is geen doopdatum van Tietje te vinden. En de kinderen van Jacob en Houkje komen onder voogdij van Johannes Jansonius schoolmeester te Zweins.
Bijzonderheden
Trouwde op 07-03-1784 met Atje Ypes die volgens het in en uitgaande register van inboorlingen in 1793 spoorloos verdween en in de acte van voogdij van 14-10-1812 betreffende de kinderen wordt vermeld dat de eerste vrouw van Jacob al 9 jaren spoorloos is en dat niemand weet of ze nog leeft. Op zich opmerkelijk omdat in het begraafregister van 1794 vermeld staat dat Atje Ypes op 20-1-1794 overleden is. Tietje, dochter van Atje Ypes en Jacob, wordt onder voogdij gesteld van Tjalling Jarigsma, maar er is geen doopdatum van Tietje te vinden. En de kinderen van Jacob en Houkje komen onder voogdij van Johannes Jansonius schoolmeester te Zweins.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Stallinga Jacob (Hieltjes ) hoofd 12-03-1756
Franeker
Koemelker UB 1 1804 09-08-1812
i
Jansonius Houkje (Jans ) vrouw 10-02-1769
Menaldum
UB 1 1804 16-08-1812
i
Stallinga Jan (Jacobs ) zoon 05-03-1797
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Maatje (Jacobs ) dochter 29-11-1798
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Sjoukje (Jacobs ) dochter 26-10-1801
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Hielkje (Jacobs) dochter 14-08-1806
Franeker
1812Zweins
Stallinga Taetske (Jacobs) dochter 14-05-1809
Franeker
1812Zweins
Thanks!

Uw bijdrage betreft :