Jacob Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamJacob
PatroniemGepkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop16-04-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBlikslager
Herkomst1858, TN 19
Vertrek27-11-1863, Makkum
Overleden13-02-1896, Makkum
Bijzonderheden"Zoon van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: blikslager Jacob vertrok op 27 november 1863 naar Makkum, maar hield zijn huwelijk in 1864 wel te Franeker. Huwde op 22 mei 1864 te Franeker met Grietje Kokje, dienstmeid te Franeker, geboren te Lemmer, dochter van Marten Gerbrands Kokje, zeilmakersknecht en Annigjen Pieters de Vries. In zijn overlijdensakte wordt Jacob met de achternaam Ferweda geschreven."
Bijzonderheden
"Zoon van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: blikslager Jacob vertrok op 27 november 1863 naar Makkum, maar hield zijn huwelijk in 1864 wel te Franeker. Huwde op 22 mei 1864 te Franeker met Grietje Kokje, dienstmeid te Franeker, geboren te Lemmer, dochter van Marten Gerbrands Kokje, zeilmakersknecht en Annigjen Pieters de Vries. In zijn overlijdensakte wordt Jacob met de achternaam Ferweda geschreven."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ferwerda Gepke (Gaukes) hoofd 20-06-1809
Sneek
Blikslager TN 19 1858 1868 EO
22
05-03-1887, Sneek
i
Meer, van der Rinkje (Jacobs) vrouw 25-11-1805
Sneek
TN 19 1858 05-07-1862, Franeker
i
Ferwerda Jacob (Gepkes ) zoon 16-04-1834
Franeker
Blikslager TN 19 1858 27-11-1863 Makkum 13-02-1896, Makkum
i
Ferwerda Tjipkje (Gepkes ) dochter 20-02-1838
Bolsward
TN 19 1858 18-05-1865 Oosterbierum 30-03-1912, Franeker
i
Ferwerda Froukje (Gepkes ) dochter 10-01-1844
Franeker
Naaister, Winkelierster TN 19 1858 1868 EO
22
21-02-1919, Rotterdam
i
Ferwerda Gauke (Gepkes ) zoon 10-04-1846
Franeker
Blikslager, Loodgieter TN 19 1858 09-09-1867 Joure 13-01-1870, Amsterdam
i
Ferwerda Attje (Gepkes ) dochter 10-05-1848
Franeker
Dienstmeid TN 19 1858 29-08-1865 Oosterbierum 04-10-1911, Menaldum
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :