IJsbrand Steensma

Persoonsgegevens

FamilienaamSteensma
VoornaamIJsbrand
Patroniem
Familierelatiezoon
Geboorte / doop30-11-1890, Franeker
Burgerlijke staatog
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1-10-1913 WV 64
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Steensma Wolter IJsbrands hoofd 21-4-1855
Herbaijum
Boereknecht UB 41 1888 8-1-1922
Overl.
Bouma Grietje vrouw 10-8-1865
Achlum
UB 38 1888 1-1-1922
Noorderbleek 8
Steensma IJsbrand zoon 30-11-1890
Franeker
1-10-1913
WV 64
Steensma Reinder zoon 18-11-1900
Franeker
Boereknecht EW 166 1-3-1916 17-8-1918
Groningen
Visser Saakje geen 16-3-1882
Woudsend
Dienstmeid UB 153 20-12-1899 TN
50
Stap Abraham geen 26-5-1885
St. Jacob
Boereknecht Tzummarum 3-1-1902 21-1-1904
Tzummarum
Buma Antje Klases geen 25-3-1889
Dongjum
Dienstbode Dongjum 30-7-1906 UB
44
Kramer Pieter geen 4-3-1890
Franeker
Boereknecht UB 89 14-5-1908 UB
113
Miedema Lijsbeth geen 24-9-1891
Jellum
Dienstbode Menaldum 30-5-1912 24-5-1913
Menaldum
Blesma Sipkje geen 7-4-1895
Franeker
Dienstbode OV 63 1910 8-7-1912
Schalsum
Poortstra Hiltje geen 12-4-1896
Kimswerd
Dienstbode UB 38 10-5-1917
Tzummarum
Zijlstra Petronella * geen 12-6-1901
Franeker
Dienstbode Zweins 13-5-1918 Amsterdam
i
Wolbers Lipkje geen 30-10-1902
Dongjum
Dienstbode Dongjum 15-6-1917 13-11-1919
Dongjum
Wassenaar Jeltje geen 27-5-1903
Nijehaske
Dienstbode St. Jacob 13-9-1921 Hokaart
4
Thanks!

Uw bijdrage betreft :