IJsbrand Romkes Steensma

Persoonsgegevens

FamilienaamSteensma
VoornaamIJsbrand
PatroniemRomkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-02-1831, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek09-05-1854, Harlingen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Steensma Romke (Regnerus) hoofd 1804
Witmarsum
Boer Witmarsum 1827 08-05-1840
Reitsma Aafke (Tjallings) vrouw 23-12-1802
Hallum
Witmarsum 1827 08-10-1862
Steensma Tjamke (Romkes ) dochter 1825
Witmarsum
Witmarsum 1827 13-05-1832
Steensma Regnerus (Romkes ) zoon 23-10-1827
Franeker
12-05-1851 Zweins
Steensma Tjalle (Romkes ) zoon 19-02-1831
Franeker
08-06-1854 Tzum
Steensma IJsbrand (Romkes ) zoon 19-02-1831
Franeker
09-05-1854 Harlingen
Steensma Thijs (Romkes ) zoon 16-06-1839
Franeker
Bolsward 02-11-1860 12-05-1861 EW
10
Hannema Ulbe (Romkes ) zoon 29-03-1844
Franeker
Leeuwarden 03-08-1861 30-11-1863 Leeuwarden
Westra Stijntje geen 40
Achlum
Dienstmeid 1829
Kamminga Watze (Annes) geen 22
Franeker
Boereknecht 1839
Stedehouder Antje (Dirks) geen 23
Zweins
Dienstmeid 1839
Poelstra Jacob (Sipkes) geen 27
Anjum
Boereknecht 1829
Hannema Klaas (Ulbes) geen 31-01-1815
Wommels
Boereknecht
Mulder Grietje (Nieses) geen 09-09-1829
Sexbierum
Dienstmeid Herbaijum 22-06-1854 19-05-1855 Zweins
Steensma Thijs (Romkes ) zoon 16-06-1839
Franeker
20-10-1860Bolsward
Hannema Ulbe (Romkes ) zoon 29-03-1844
Franeker
30-07-1861 Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :