Ida Francisca Franciscus Flierl

Persoonsgegevens

FamilienaamFlierl
VoornaamIda Francisca
PatroniemFranciscus
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-08-1842, Dokkum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1877, TW 6
Vertrek1888, EO 57
Overleden12-05-1898, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Franciscus Flierl, trekschipper en winkelier te Dokkum, en Geertruida Woltring. Huwde op 10 mei 1870 te Dokkum met Antonius Kingma, kleermaker, geboren te Franeker, zoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman. Het laatste woonadres en waar Ida Francisca ook is overleden was aan de Eerste Oost nr. 88."
Bijzonderheden
"Dochter van Franciscus Flierl, trekschipper en winkelier te Dokkum, en Geertruida Woltring. Huwde op 10 mei 1870 te Dokkum met Antonius Kingma, kleermaker, geboren te Franeker, zoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman. Het laatste woonadres en waar Ida Francisca ook is overleden was aan de Eerste Oost nr. 88."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Antonius (Wijbes ) hoofd 05-10-1841
Franeker
Logementhouder TW 6 1877 1888 EO
57
11-05-1895, Franeker
i
Flierl Ida Francisca (Franciscus ) vrouw 20-08-1842
Dokkum
TW 6 1877 1888 EO
57
12-05-1898, Franeker
i
Kingma Wigbertus (Antonius) zoon 10-04-1871
Franeker
TW 6 1877 19-02-1881 Oudenbosch >1897 vermoedelijk in Noord Amerika
i
Kingma Wigbertus (Antonius) zoon 10-04-1871
Franeker
Oudenburg 03-08-1883 1888 EO
57
>1897 vermoedelijk in Noord Amerika
i
Kingma Geertruida Sophia (Antonius) dochter 26-04-1874
Franeker
TW 6 1877 1888 EO
57
Brinkman Casparus Johannes geen 23-12-1832
Voorschoten
Organist TW 6 1877 21-02-1879 Den
Helder
Kerkhoven Geertje geen 09-06-1851
Harlingen
Dienstmeid Leeuwarden 08-05-1885 15-11-1886 Amsterdam
Rolsma Marijke geen 06-02-1854
Achlum
Dienstmeid Lutkewierum 30-05-1877 26-11-1877 Nieuwer
Amstel
Kooistra Jantje (Oenes) geen 29-01-1855
Franeker
Dienstmeid Dronrijp 25-06-1878 12-06-1879 Beneden
Knijpe
Joha Trijntje (Willems) geen 19-02-1855
Dronrijp
Dienstmeid Leeuwarden 07-07-1879 22-06-1880 Bolsward
Grenzenberg Martha jacoba geen 18-04-1861
Dokkum
Dienstmeid Leeuwarden 02-04-1880 31-08-1881 Leeuwarden
Bruinsma Houkje (Johannes) geen 09-04-1862
Franeker
Dienstmeid Amsterdam 05-01-1884 06-05-1885 Amsterdam
Grenzenberg Zwaantje geen 27-11-1862
Dokkum
Dienstmeid Dokkum 01-02-1883 23-05-1883 Dokkum
Bovenkamp Antje geen 21-04-1865
Leeuwarden
Dienstmeid Giekerk 16-06-1883 10-12-1883 Harlingen
Coorens Anna geen 29-06-1867
Noordlaren
Dienstmeid Leeuwarden 29-12-1885 ??
Thanks!

Uw bijdrage betreft :