Ida Francisca Franciscus Flierl

Persoonsgegevens

FamilienaamFlierl
VoornaamIda Francisca
PatroniemFranciscus
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-08-1842, Dokkum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1872, EO 14
Vertrek1877, EO 39
Overleden12-05-1898, Franeker
Bijzonderheden"Dochter van Franciscus Flierl, trekschipper en winkelier te Dokkum, en Geertruida Woltring. Huwde op 10 mei 1870 te Dokkum met Antonius Kingma, kleermaker, geboren te Franeker, zoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman. Het laatste woonadres en waar Ida Francisca ook is overleden was aan de Eerste Oost nr. 88."
Bijzonderheden
"Dochter van Franciscus Flierl, trekschipper en winkelier te Dokkum, en Geertruida Woltring. Huwde op 10 mei 1870 te Dokkum met Antonius Kingma, kleermaker, geboren te Franeker, zoon van Wybe Harmens Kingma, kleermaker, en Anna Maria Huisman. Het laatste woonadres en waar Ida Francisca ook is overleden was aan de Eerste Oost nr. 88."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Andries Johannes Andries hoofd 2-10-1701
Franeker
1755 TW 61
Kingma Antonius (Wijbes ) hoofd 05-10-1841
Franeker
Kleermaker EO 14 1872 1877 EO
39
11-05-1895, Franeker
i
Haijes Luitske Haijes vrouw 2-4-1704
Ried
Flierl Ida Francisca (Franciscus) vrouw 20-08-1842
Dokkum
EO 14 1872 1877 EO
39
12-05-1898, Franeker
i
Kingma Wigbertus (Antonius) zoon 10-04-1871
Franeker
EO 14 1872 1877 EO
39
>1897 vermoedelijk in Noord Amerika
i
Kingma Geertruida Alida (Antonius) dochter 21-03-1872
Franeker
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1872 12-06-1872, Franeker
i
Kingma Geertruida Sophia dochter 24-4-1874
Franeker
1877 EO 39
Brinkman Casparus Johannes geen 23-12-1832
Voorschoten
Organist RK. kerk EO 14 1872 1877 EO 39
Wieling Ebele Sjoerds geen 28-2-1855
Kimswerd
Leeuwarden 8-5-1875 20-11-1875 Drachten
Thanks!

Uw bijdrage betreft :