Houkje Jans Jansonius

Persoonsgegevens

FamilienaamJansonius
VoornaamHoukje
PatroniemJans
Familierelatie vrouw
Geboorte / doop10-02-1769 , Menaldum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1804, UB 1
Vertrek
Overleden16-08-1812
Bijzonderhedenwordt in overlijdensacte Aukje Jans Jansonidus genoemd
Bijzonderheden
wordt in overlijdensacte Aukje Jans Jansonidus genoemd

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Stallinga Jacob (Hieltjes ) hoofd 12-03-1756
Franeker
Koemelker UB 1 1804 09-08-1812
i
Jansonius Houkje (Jans ) vrouw 10-02-1769
Menaldum
UB 1 1804 16-08-1812
i
Stallinga Jan (Jacobs ) zoon 05-03-1797
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Maatje (Jacobs ) dochter 29-11-1798
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Sjoukje (Jacobs ) dochter 26-10-1801
Franeker
UB 1 1804 1812Zweins
Stallinga Hielkje (Jacobs) dochter 14-08-1806
Franeker
1812Zweins
Stallinga Taetske (Jacobs) dochter 14-05-1809
Franeker
1812Zweins
Thanks!

Uw bijdrage betreft :