Horatius Pieters Hoogendijk

Persoonsgegevens

FamilienaamHoogendijk
VoornaamHoratius
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-02-1839, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepTimmerknecht
Herkomst1857, TO 99
Vertrek1864, TO 126 ( Dijkstraat 30 (Boven))
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hoogendijk Pieter Jans hoofd 04-02-1788
Berlikum
Instrumentmaker TO 99 1857 1864 TO
126 ( Dijkstraat 30 (Boven))
Lautenbach Maatje (Jelles) vrouw 20-08-1792
Berlikum
TO 99 1857 1864TO
126 ( Dijkstraat 30 (Boven))
Hoogendijk Horatius (Pieters ) zoon 13-02-1839
Franeker
Timmerknecht TO 99 1857 1864TO
126 ( Dijkstraat 30 (Boven))
Thanks!

Uw bijdrage betreft :