Hinke Ypes Hiemstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHiemstra
VoornaamHinke
PatroniemYpes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop25-11-1825, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden24-11-1926
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ype Hiemstra hoofd 15-05-1890
Franeker
Chauffeur Godsacker 25 22-02-1924 27-5-1937
Hiemstra Hinke (Ypes) dochter 25-11-1825
Franeker
24-11-1926
Hiemstra Siebren (Ypes) zoon 10-12-1921
Franeker
Godsacker 25 22-02-1924
Hiemstra Keimpe (Ypes) zoon 15-05-1931
Franeker
04-04-1938Voorstraat
74
Thanks!

Uw bijdrage betreft :