Hinke Davids Grijpma

Persoonsgegevens

FamilienaamGrijpma
VoornaamHinke
PatroniemDavids
Familierelatievrouw
Geboorte / doop16-02-1827, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1868, EW 104
Vertrek1872, TO 87
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kam, van der Dirk (Gabes) hoofd 24-09-1767
Leeuwarden
Winkelier TW 75 1843 13-03-1853
Ferwerda Sijbrigje (Johannes) vrouw 29-11-1819
Tzum
TW 75 1843 1854 EO
20
Kam, van der Janke (Dirks ) dochter 08-10-1843
Franeker
TW 75 1843 1854 EO
20
Kam, van der Johanna (Dirks ) dochter 22-01-1849
Franeker
1854 EO
20
Kam, van der Tietje (Dirks ) dochter 14-08-1851
Franeker
16-10-1851
Smits Johannes hoofd 12-12-1828
Leeuwarden
Schoenmaker EW 104 1868 1872 TO
87
Grijpma Hinke (Davids) vrouw 16-02-1827
Franeker
EW 104 1868 1872 TO
87
Thanks!

Uw bijdrage betreft :