Hinke Alberts van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamHinke
PatroniemAlberts
Familierelatievrouw
Geboorte / doop14-04-1817, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1835, WV 27
Vertrek1839, EN 82
Overleden

Adres

Oostvliet 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hovenier Gerrit (Gerrits) hoofd 23-06-1812
Franeker
Timmerknecht WV 27 1835 1839 EN
82
Meer, van der Hinke (Alberts) vrouw 14-04-1817
Franeker
WV 27 1835 1839 EN
82
Hovenier Akke (Gerrits ) dochter 30-06-1834
Franeker
WV 27 1835 1839 EN
82
Hovenier Albert (Gerrits ) zoon 03-11-1838
Franeker
1839 EN
82
Thanks!

Uw bijdrage betreft :