Hiltje Watzes Coopmans

Persoonsgegevens

FamilienaamCoopmans
VoornaamHiltje
PatroniemWatzes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop13-08-1905, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1909, EW 134
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Coopmans Watze hoofd 17-10-1882
Franeker
Smid KV 17 1905 1909 EW
134
Wierdsma Ybeltje (Annes ) vrouw 28-11-1883
Dronrijp
TO 95 1905 1909 EW
134
Coopmans Hiltje (Watzes) dochter 13-08-1905
Franeker
1909 EW
134
Thanks!

Uw bijdrage betreft :