Hijltje Minnes Hofstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHofstra
VoornaamHijltje
PatroniemMinnes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop24-04-1888, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-07-1897, TO 222
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hofstra Minne (Lammerts) hoofd 27-05-1842
Franeker
Stads timmerman OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Pasma Luutske (Jelles) vrouw 29-07-1848
Franeker
OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Hofstra Sjoukje (Minnes ) dochter 26-05-1869
Franeker
OV 13f 1870 01-07-1897 TO
222
Hofstra IJmkje (Minnes ) dochter 25-08-1871
Franeker
12-09-1871
Hofstra Jelte (Minnes ) zoon 20-10-1872
Franeker
25-04-1892 Leeuwarden
Hofstra Ymkje (Minnes ) dochter 19-11-1874
Franeker
11-06-1891
Hofstra Froukje (Minnes ) dochter 06-03-1876
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Lammert (Minnes ) zoon 10-09-1877
Franeker
02-06-1892 Nijmegen
Hofstra Tjiepke (Minnes ) zoon 03-04-1879
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Jietske (Minnes ) dochter 21-11-1880
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Anke (Minnes ) dochter 28-09-1882
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Dieuwke (Minnes ) dochter 08-05-1884
Franeker
01-07-1897 TO
222
Hofstra Hijltje (Minnes ) zoon 24-04-1888
Franeker
01-07-1897 TO
222
Magré Trijntje geen 28-11-1850
Franeker
Dienstmeid Hallum 23-11-1870 20-05-1877 Tzummarum
Adema Sijtske (Tjepkes) geen 01-01-1852
Winsum
Dienstmeid Harlingen 24-05-1879 1879 TN
22a
Dijkstra Maaike (Foekes) geen 07-04-1853
Achlum
Dienstmeid Achlum 22-11-1871 1872TN
8
Hortulanus Gerritje geen 07-04-1854
Kollum
Dienstmeid EW 12 1879 26-02-1880 Amsterdam
Douma Berber (Douwes) geen 08-01-1856
Franeker
Dienstmeid Harlingen 21-07-1884 15-10-1884 Harlingen
Fleur, la Akke (Daniels) geen 03-10-1856
Tzummarum
Dienstmeid Tzummarum 31-12-1877 29-05-1878 Tzummarum
Alkema Baukje (Sijtzes) geen 21-06-1863
Franeker
Dienstmeid Gravenhage 8-12-1880 1881 EW
90
08-08-1902, Amsterdam.
i
Hofstra Hijltje (Minnes ) zoon 09-12-1885
Franeker
19-08-1886
Thanks!

Uw bijdrage betreft :