Hijke Martens van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamHijke
PatroniemMartens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop12-05-1861, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst13-11-1864, EO 44
Vertrek1876, TO 128
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meer, van der Marten (Libbes) hoofd 05-06-1830
Franeker
Pakhuisknecht EO 44 13-11-1864 20-02-1869
Strikwerda Trijntje (Daniels) vrouw 26-02-1835
Franeker
TN 77 13-11-1864 1876TW
11
Meer, van der Hijke (Martens) dochter 12-05-1861
Franeker
EO 44 13-11-1864 1876TO
128
Meer, van der Daniel (Martens) zoon 04-11-1865
Franeker
1876TW
11
Thanks!

Uw bijdrage betreft :