Hieke Feikes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamHieke
PatroniemFeikes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-11-1732 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden23-11-1732

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Feike (Klases) hoofd 09-03-1709
Franeker
Mr Pottebakker TO 32 1733 1736
EO 19
Donia Geeltje (Jacobs ) vrouw 03-11-1707
Franeker
TO 32 1733 1736
EO 19
Hieke (Feikes) dochter 20-11-1732
Franeker
23-11-1732
Klaas (Feikes) zoon 06-07-1735
Franeker
1736
EO 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :