Hieke Aukes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamHieke
PatroniemAukes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop29-03-1768 , Oudenbosch
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst30-05-1790, Dronrijp
Vertrek1792, EO 51
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Pieter Klases
Bijzonderheden
weduwe van Pieter Klases

Adres

Nieuwe Hof 3

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ferwerda Hendrik (Harings ) hoofd 31-07-1743
Franeker
Bontreder TO 62 1790 1792EO
51
Hieke (Aukes) vrouw 29-03-1768
Oudenbosch
Dronrijp 30-05-1790 1792EO
51
i
Ferwerda Haring (Argimirus) (Hendriks ) zoon 18-09-1791
Franeker
1792EO
51
Thanks!

Uw bijdrage betreft :