Hidde Jacobs Boersma

Persoonsgegevens

FamilienaamBoersma
VoornaamHidde
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop16-07-1878, Peins
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1893, KV 14
Vertrek1896, TO 139
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Boersma Jacob (Hiddes) hoofd 06-08-1834
Dronrijp
Arbeider KV 14 01-07-1893 1896TO
139
Groning, van Jacoba (Johans) vrouw 15-10-1833
Midlum
KV 14 01-07-1893 1896TO
139
Boersma Hidde (Jacobs ) zoon 16-07-1878
Peins
KV 14 01-07-1893 1896TO
139
Boersma Sijke (Jacobs ) dochter 30-12-1881
Peins
KV 14 01-07-1893 1896TO
139
Thanks!

Uw bijdrage betreft :